kpilogo shields

Винахід відноситься до галузі пристроїв для отримання гомогенних емульсій і суспензій. Змішувач містить корпус з вхідним і вихідним отворами, порожній перфорований шнек з гвинтовою переривчастою нарізкою. Шнек забезпечено приводним пристроєм, на його внутрішній поверхні виконано 2-о західну гвинтову безперервну нарізку з протилежним напрямом навивки відносно гвинтової нарізки на зовнішній поверхні, а передній кінець шнека встановлено в змішувально-дроселюючому елементі.

Посилання на патент:

Пат. 31116 А Україна, МПК B01F7/08. Змішувач / Федорович А. В., Коваленко І. В., Коваленко О. І. – № 98073712 ; заявл. 13.07.1998 ; опубл. 15.12.2000, Бюл. № 7. – 4 с.

Змішувач - Завантажити.