kpilogo shields

Винахід відноситься до галузі хімічного машинобудування. Він може бути використаний для проведення процесів змішування, диспергування, гомогенізації у системах "рідина-рідина" та "рідина-тверде тіло".

Посилання на патент:

Пат. 34217 А Україна, МПК B01F7/04. Змішувач / Коваленко І. В., Козир А. П. – № 99063329 ; заявл. 15.06.1999 ; опубл. 15.02.2001, Бюл. № 1. – 4 с.

Змішувач - Завантажити.