kpilogo shields

Винахід належить до галузі обладнання для переробки полімерних матеріалів за методом екструзії. Дисковий екструдер для переробки полімерних матеріалів містить корпус із завантажувальним та розвантажувальним отворами та обертовий диск, який утворює з внутрішньою поверхнею корпусу транспортуючий простір. Торцева поверхня обертового диска та внутрішня поверхня корпусу створюють робочий простір, у якому встановлені на нерухомих осях, закріплених на обертовому диску, зубчасті шестерні з можливістю зачеплення з виконаними на поверхні корпусу та обертового диска зубчастими нарізками.

Посилання на патент:

Пат. 37885 А Україна, МПК B29C47/52. Дисковий екструдер для переробки полімерних матеріалів / Коваленко І. В., Соколовська В. Б. – № 2000042437 ; заявл. 27.04.2000 ; опубл. 15.05.2001, Бюл. № 4. – 3 с.

Дисковий екструдер для переробки полімерних матеріалів - Завантажити.