kpilogo shields

Дисковий екструдер-диспергатор містить корпус із завантажувальним бункером, нерухомий диск з екструзійним отвором, обертовий диск, який утворює з нерухомим диском робочий простір. Обертовий і нерухомий диски покриті еластичним матеріалом, утворюючим на них виступи заданої форми з внутрішніми порожнинами, які з'єднані отворами з гідравлічною системою.

Посилання на патент:

Пат. 50187 А Україна, МПК В29С47/52. Дисковий екструдер-диспергатор / Коваленко І. В., Ярош Т. В. – № 2001117737 ; заявл. 12.11.2001 ; опубл. 15.10.2002, Бюл. № 10. – 2 с.

Дисковий екструдер-диспергатор - Завантажити.