kpilogo shields

Спосіб переробки ПЕТ-тари включає подрібнення згаданої тари на молотковій дробарці, причому тару попередньо розділяють на складові елементи та розміщують в охолоджуючому пристрої.

Посилання на патент:

Пат. 3676 Україна, МПК B29B9/02. Спосіб переробки ПЕТ-тари / Коваленко І. В., Пристайлов С. О., Коваленко О. І., Каток К. В., Луценко Т. О. – № 2004020871 ; заявл. 06.02.2004 ; опубл. 15.12.2004, Бюл. № 12. – 3 с.

Спосіб переробки ПЕТ-тари - Завантажити.