kpilogo shields

Пристрій для охолодження ПЕТ - (поліетилентерефталат) тари містить охолоджувальну камеру, виконану у вигляді барабана з завантажувальним та розвантажувальним вікнами, заповнену кріоагентом. Завантажувальне та розвантажувальне вікна розміщені на передній та задній поверхнях камери з кутом у 120° між боковими поверхнями кожного з вікон, причому охолоджувальна камера містить тризахідний транспортуючий шнек, вісь якого співпадає з поздовжньою віссю камери.

Посилання на патент:

Пат. 24321 Україна, МПК B29B 9/02. Пристрій для охолодження ПЕТ-тари / Перковська О. В., Коваленко О. І., Пристайлов С. О., Коваленко І. В. – № u200701783 ; заявл. 20.02.2007 ; опубл. 25.06.2007, Бюл. № 9. – 2 с.

Пристрій для охолодження ПЕТ-тари - Завантажити.