kpilogo shields

Пристрій для зварювання труб з термопластів містить зварювальний блок-центратор у вигляді встановлених на напрямні двох плит, затискні хомути, привід, нагрівач, електронний блок керування.

Посилання на патент:

Пат. 24692 Україна, МПК B29C 65/02. Пристрій для зварювання труб з термопластів / Гончаренко В. В., Коваленко І. В., Ніконова К. С. – № u200702327 ; заявл. 03.03.2007 ; опубл. 10.07.2007, Бюл. № 10. – 2 с.

Пристрій для зварювання труб з термопластів - Завантажити.