kpilogo shields

Винахід належить до пристроїв для диспергування сумішей. Диспергатор містить корпус з торцевими кришками, всередині якого розміщений привідний вал з центральною віссю, на якій закріплені підшипники кочення з однаковим розміром діаметра внутрішніх кілець, завантажувальний і розвантажувальний патрубки та нагнітальні елементи у вигляді крильчаток. Згідно з винаходом, підшипники мають різний розмір діаметра зовнішніх кілець та встановлені в напрямку до розвантажувального патрубка послідовно в порядку зменшення розміру діаметра зовнішніх кілець згідно з вибраним співвідношенням. При цьому торцева кришка, розташована з боку розвантажувального патрубка, прикріплена до корпусу за допомогою стяжних болтів та оснащена упорним гвинтом. Винахід забезпечує підвищення ефективності диспергування.

Посилання на патент:

Пат. 84763 Україна, МПК B01F 13/00. Диспергатор / Булгаков Б. Б., Булгаков О. Б., Платонов О. Г., UA, Коваленко І. В., Гурвич Г. О. – № a200612805 ; заявл. 04.12.2006 ; опубл. 25.11.2008, Бюл. № 22. – 4 с.

Диспергатор - Завантажити.