kpilogo shields

Сушарка для сипучих матеріалів містить встановлений похило на рамі з можливістю зміни кута нахилу барабан, що обертається, із завантажувальним і розвантажувальним вузлами і термоелементом, встановленим нерухомо усередині барабана. Спереду по ходу руху повітря встановлено сито з конусною обичайкою, що взаємодіє з вентилятором, а ззаду встановлено сито з конусною обичайкою, підставкою поєднане з механізмом завантаження.

Посилання на патент:

Пат. 95305 Україна, МПК F26B 11/04. Сушарка для сипучих матеріалів / Надолинський О. В., Коваленко І. В. – № u2014 03938 ; заявл. 14.04.2014 ; опубл. 25.12.2014, Бюл. № 24. – 5 с.

Сушарка для сипучих матеріалів - Завантажити.