kpilogo shields

Спосіб визначення коефіцієнта динамічної в'язкості пристінного шару розплавів термопластичних полімерів з урахуванням коефіцієнта пристінного тертя, відповідно до якого задають температуру розплаву термопластичного полімеру, вимірюють швидкість руху розплаву термопластичного полімеру у сталому режимі біля твердої стінки віскозиметричного каналу, при цьому коефіцієнт динамічної в'язкості пристінного шару розплаву термопластичного полімеру визначають експериментально-розрахунковим шляхом, який відрізняється тим, що експериментально визначають коефіцієнт пристінного тертя між твердою стінкою віскозиметричного каналу та розплавом термопластичного полімеру у залежності від сили опору переміщенню останнього, експериментально вимірюють густину розплаву термопластичного полімеру, розраховують швидкість зсуву розплаву термопластичного полімеру поблизу твердої стінки віскозиметричного каналу у залежності від швидкості руху розплаву термопластичного полімеру у сталому режимі та його температури.

Посилання на патент:

Пат.81464U Україна, МПК G01N 11/00. Спосіб визначення коефіцієнта динамічної в'язкості пристінного шару розплавів термопластичних полімерів з урахуванням коефіцієнта пристінного тертя / Колосов О. Є., Сівецький В. І., Сідоров Д. Е., Сокольський О. Л., Пристайлов С. О., Борщик С. О., Колосова О. П., Кушнір М. С., Коваленко К. Г., Радич Ю. В., Куриленко В. М., Педченко А. Ю., Романченко М. А.; заявник та власник Колосов О. Є. — №u201302110; заявл. 20.02.13; опубл. 25.06.13, Бюл. №12.

Спосіб визначення коефіцієнта динамічної в'язкості пристінного шару розплавів термопластичних полімерів з урахуванням коефіцієнта пристінного тертя - Завантажити.