kpilogo shields

1. Спосіб визначення коефіцієнта тертя ковзання для пари "термопластичний полімер-сталь" у залежності від температури, відповідно до якого прикріплюють плоский зразок випробуваного термопластичного полімерного матеріалу до полозків, наприклад, у вигляді прямокутної пластини, вимірюють масу вантажу, що притискає полозки з досліджуваним зразком полімерного термопластичного матеріалу, забезпечують стале рівномірне ковзання з постійною швидкістю полозків з досліджуваним полімерним термопластичним матеріалом по сталевій поверхні і вимірюють, наприклад, динамометром, зусилля рівномірного ковзання, після чого визначають коефіцієнт тертя для досліджуваної пари "термопластичний полімер-сталь" як частку від ділення величини відповідного навантаження на масу полозків з прикріпленим плоским зразком досліджуваного термопластичного полімерного матеріалу, який відрізняється тим, що задають границі інтервалу варіювання температур, визначають коефіцієнт тертя для досліджуваної пари "термопластичний полімер-сталь" для змінних значень температури в межах інтервалу варіювання температур, а прогнозування триботехнічних властивостей у вигляді коефіцієнта тертя для пари "термопластичний полімер-сталь" у залежності від температури знаходять за допомогою математичної моделі.
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що здійснюють визначення коефіцієнта тертя для пари "термопластичний полімер-сталь" у залежності від температури Т, значення якої вибирають довільно в межах границі інтервалу варіювання температур, що становить 60-200 °С, або з постійним кроком через кожні 10 °C, при цьому верхнє значення температурного інтервалу вибирають з урахуванням запобігання термодеструкції досліджуваного термопласту.
3. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що шукану залежність коефіцієнта тертя для пари "термопластичний полімер-сталь", де як термопластичний полімер використовують поліетилен високої об'ємної густини марки ПЕВГ 18802-020, у залежності від температури знаходять за допомогою математичної моделі.

Посилання на патент:

Пат.81465U Україна, МПК G01N 11/00. Спосіб визначення коефіцієнта тертя ковзання для пари "термопластичний полімер-сталь" у залежності від температури / Колосов О. Є., Сівецький В. І., Сідоров Д. Е., Сокольський О. Л., Пристайлов С. О., Борщик С. О., Колосова О. П., Кушнір М. С., Коваленко К. Г., Радич Ю. В., Куриленко В. М., Педченко А. Ю., Романченко М. А.; заявник та власник Колосов О. Є. — №u u201302111; заявл. 20.02.13; опубл. 25.06.13, Бюл. №12.

Спосіб визначення коефіцієнта тертя ковзання для пари "термопластичний полімер-сталь" у залежності від температури - Завантажити.