kpilogo shields

Спосіб визначення ефективного гідравлічного радіуса при течії розплавів полімерів у каналах довільного перетину, що полягає у визначенні геометричних параметрів каналів, а саме їх довжини і поперечного перерізу, і реологічних властивостей розплаву полімеру у вигляді динамічної в'язкості, з наступною побудовою розрахунково-експериментальної кривої течії розплаву полімеру в досліджуваному каналі заданої геометрії, який відрізняється тим, що здійснюють побудову експериментальної кривої течії досліджуваного розплаву полімеру в модельному каналі, наприклад, прямокутної форми з розмірами перерізу (2×32) мм, задають об'ємну витрату течії розплаву полімеру в довільному і-му каналі, визначають гідравлічний радіус і-го каналу.

Посилання на патент:

Пат.81466U Україна, МПК G01N 11/00. Спосіб визначення ефективного гідравлічного радіуса при течії розплавів полімерів у каналах довільного перетину / Колосов О. Є., Сівецький В. І., Сідоров Д. Е., Сокольський О. Л., Пристайлов С. О., Борщик С. О., Колосова О. П., Кушнір М. С., Коваленко К. Г., Радич Ю. В., Куриленко В. М., Педченко А. Ю., Романченко М. А.; заявник та власник Колосов О. Є. — №u201302112; заявл. 20.02.13; опубл. 25.06.13, Бюл. №12.

Спосіб визначення ефективного гідравлічного радіуса при течії розплавів полімерів у каналах довільного перетину - Завантажити.