kpilogo shields

1. Спосіб приведення кривих течії в каналах наперед заданої геометрії розплавів термопластичних полімерів, неінваріантних відносно гідравлічного радіуса каналу, до інваріантного виду, що полягає у визначенні реологічних властивостей розплаву полімеру у вигляді залежності напружень зсуву від градієнта швидкості, заданні геометричних параметрів каналів, а саме їх довжини і поперечного перерізу, а також варіюванні об'ємної витрати течії розплаву полімеру в каналах для побудови експериментально-розрахунковим шляхом кривих течії розплавів термопластичних полімерів в каналах наперед заданої геометрії з урахуванням їх геометрії та реологічних властивостей розплавів термопластичних полімерів, який відрізняється тим, що вибирають модельний канал прямокутного перерізу і наперед заданої довжини, здійснюють побудову експериментальної кривої течії розплаву термопластичного полімеру в модельному каналі, здійснюють побудову експериментальної кривої течії довільного і-го каналу, розраховують змочений периметр довільного і-го каналу , далі здійснюють розрахунок гідравлічного радіуса довільного і-го каналу, напружень зсуву на стінці довільного і-го каналу та ефективного градієнта зсуву довільного і-го каналу.
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що, вибирають модельний канал прямокутного перерізу розмірами (2 × 32) мм і довжиною 50 мм.

Посилання на патент:

Пат.81468U Україна, МПК G01N 11/00. Спосіб приведення кривих течії в каналах наперед заданої геометрії розплавів термопластичних полімерів, неінваріантних відносно гідравлічного радіуса каналу, до інваріантного виду / Колосов О. Є., Сівецький В. І., Сідоров Д. Е., Сокольський О. Л., Пристайлов С. О., Борщик С. О., Колосова О. П., Кушнір М. С., Коваленко К. Г.,Радич Ю. В., Куриленко В. М., Педченко А. Ю., Романченко М. А.; заявник та власник Колосов О. Є. — №u201302114; заявл. 20.02.13; опубл. 25.06.13, Бюл. №12.

Спосіб приведення кривих течії в каналах наперед заданої геометрії розплавів термопластичних полімерів, неінваріантних відносно гідравлічного радіуса каналу, до інваріантного виду - Завантажити.