kpilogo shields

Інжекційний механізм машини для лиття під тиском, що містить завантажувальну горловину, споряджену заслінкою для регулювання подачі перероблюваного матеріалу, корпус, всередині якого розташований з можливістю переміщення відносно повздовжньої осі шнек, який відрізняється тим, що шнек кінематично зв'язаний із заслінкою за допомогою механізму регулювання зворотно-поступального переміщення заслінки.

Посилання на патент:

Пат. 89800U Україна, МПК B29C 45/54 (2006.01). Інжекційний механізм машини для лиття під тиском / Сівецький В. І., Сокольський О. Л., Мікульонок І. О., Куриленко В. М., Шевченко В. С.; заявник та власник Сокольський О. Л. — №u201315206; заявл.2512.13; опубл.25.04.14, Бюл. №8.

Інжекційний механізм машини для лиття під тиском - Завантажити.