kpilogo shields

1. Черв'ячний екструдер, що містить порожнистий корпус із завантажувальним і розвантажувальним отворами, а також розміщений у ньому з можливістю обертання двосекційний черв'як, першу з боку завантажувального отвору секцію якого виконано більшого діаметра, який відрізняється тим, що другу секцію черв'яка споряджено хвостовиком, на якому з можливістю поздовжнього руху розміщено першу секцію, при цьому обидві секції черв'яка з боку завантажувального отвору корпусу з'єднано між собою за допомогою пружного елемента.
2. Екструдер за п. 1, який відрізняється тим, що його споряджено засобом регулювання жорсткості пружного елемента.

Посилання на патент:

Пат. 93281U Україна, МПК B29C 47/38 (2006.01), B29C 47/60 (2006.01). Черв'ячний екструдер / Сівецький В. І., Сокольський О. Л., Мікульонок І. О., Куриленко В. М.; заявники та власники Сівецький В. І., Сокольський О. Л., Мікульонок І. О., Куриленко В. М. — №u201404042; заявл.15.04.14; опубл.25.09.14, Бюл. №18.

Черв'ячний екструдер - Завантажити.