kpilogo shields

Машина для лиття під тиском, що містить матеріальний циліндр з розташованим у ньому з можливістю обертання пластикаційним шнеком, а також інжекційний вузол з нагромаджувальною камерою, плунжером і випускним соплом, яка відрізняється тим, що інжекційний вузол розташовано на кінці матеріального циліндра, пластикаційний шнек виконано порожнистим, а плунжер розташовано в порожнині пластикаційного шнека з можливістю зворотно-поступального руху.

Посилання на патент:

Пат. 94063U Україна, МПК B29C 45/46 (2006.01). Машина для лиття під тиском / Сівецький В. І., Сокольський О. Л., Мікульонок І. О., Колосов О. Є., Куриленко В. М, Войтенко В. С.; заявники та власники Сівецький В. І., Сокольський О. Л., Мікульонок І. О., Колосов О. Є., Куриленко В. М, Войтенко В. С. — №u201405506; заявл.22.05.14; опубл.27.10.15, Бюл. №20.

Машина для лиття під тиском - Завантажити.