kpilogo shields

1. Черв'ячна машина для перероблення матеріалів з використанням високомолекулярних сполук, що містить корпус із завантажувальним і розвантажувальним отворами, а також розміщеним у ньому з можливістю обертання черв'яком, що має закріплену на його осерді знімну змішувально-диспергувальну секцію, основу якої з боку розвантажувального отвору корпуса виконано круглою, яка відрізняється тим, що змішувально-диспергувальну секцію черв'яка утворено щонайменше однією парою елементів, кожний з яких виконано у вигляді циліндра з рівномірно виконаними вздовж бокової поверхні похилими в бік однієї з її основ лисками, що сходяться нанівець, з утворенням у кожному елементі однієї круглої основи й другої основи у вигляді правильного багатокутника з прямими або закругленими вершинами, при цьому відповідні основи кожної пари елементів виконано однаковими, а елементи кожної пари контактують одна з одною однаковими основами.
2. Машина за п. 1, яка відрізняється тим, що елементи кожної їх пари виконано різної довжини.
3. Машина за п. 1 або 2, яка відрізняється тим, що елементи виконано знімними у вигляді втулок.

Посилання на патент:

Пат. 98758U Україна, МПК B29C 47/38 (2006.01). Черв'ячна машина для перероблення матеріалів з використанням високомолекулярних сполук / Мікульонок І. О., Сокольський О. Л., Сівецький В. І., Куриленко В. М.,; заявник та власник Національний технічний університет України "Киівський політехнічнийінститут" — №u201411336; заявл.17.11.14; опубл.12.05.15, Бюл. №9.

Черв'ячна машина для перероблення матеріалів з використанням високомолекулярних сполук - Завантажити.