kpilogo shields

Черв'ячний екструдер, що містить порожнистий корпус із завантажувальним і розвантажувальним отворами, а також розміщений у ньому з можливістю обертання двосекційний черв'як, оснащений вузлом опорного підшипника, при цьому першу з боку завантажувального отвору секцію черв'яка виконано більшого діаметра і з можливістю поздовжнього руху відносно другої секції черв'яка та завантажувального отвору, який відрізняється тим, що першу секцію черв'яка оснащено додатковим незалежним від його другої секції вузлом сприйняття осьових зусиль.

Посилання на патент:

Пат. 98975U Україна, МПК B29C 47/38 (2006.01), B29C 47/60 (2006.01). Черв'ячний екструдер / Сівецький В. І., Куриленко В. М., Мікульонок І. О., Сокольський О. Л.; заявники та власники Сівецький В. І., Куриленко В. М., Мікульонок І. О., Сокольський О. Л. — №u201413361; заявл.12.12.14; опубл.12.05.15, Бюл. №9.

Черв'ячний екструдер - Завантажити.