kpilogo shields

1. Машина для лиття під тиском, що містить матеріальний циліндр із завантажувальним отвором і випускним соплом, розміщений у матеріальному циліндрі з можливістю обертання порожнистий пластикаційний шнек, у порожнині якого з можливістю осьового руху розташовано плунжер, а також гідросистему руху плунжера, яка відрізняється тим, що плунжер з боку завантажувального отвору матеріального циліндра споряджено поршнем, а гідросистему руху плунжера сполучено з порожниною пластикаційного шнека.
2. Машина за п. 1, яка відрізняється тим, що порожнину пластикаційного шнека виконано ступінчастою, при цьому поршень виконано діаметром більшим за діаметр плунжера.

Посилання на патент:

Пат. 100079U Україна, МПК B29C 45/46 (2006.01). Машина для лиття під тиском / Сівецький В. І., Сокольський О. Л., Мікульонок І. О., Куриленко В. М., Поліщук А. С.; заявники та власники Сівецький В. І., Сокольський О. Л., Мікульонок І. О., Куриленко В. М., Поліщук А. С. — №u201414160; заявл. 30.12.14; опубл. 10.07.15, Бюл. №13.

Машина для лиття під тиском - Завантажити.