kpilogo shields

Апарат для сортування відходів, що містить щонайменше один конвеєр, датчик типу матеріалу, пристрій видалення і приймальний пристрій, який відрізняється тим, що пристрій видалення складається зі щонайменше одного ролика, оснащеного приводами його обертання і вертикального переміщення.

Посилання на патент:

Пат. 59188U Україна, МПК B 07 C 5/00. Апарат для сортування відходів / Сокольський О. Л., Івіцький І. І.; заявник та власник Сокольський О. Л. — №u201011588; заявл. 29.09.10; опубл. 10.05.11, Бюл. №9.

Апарат для сортування відходів - Завантажити.