kpilogo shields

Литтєва машина, що містить корпус і встановлений в корпусі черв'як із наконечником, обладнаний рухомим елементом і упорами, яка відрізняється тим, що, з метою підвищення якості змішування, на внутрішній поверхні корпусу виконані поглиблення, а наконечник виконаний із заглибленнями на поверхні, які утворюють з поглибленнями корпусу канали для течії полімеру, при цьому наконечник корпусу виконаний з виточенням, в яке встановлено рухомий елемент, і з суцільною ділянкою між виточенням і черв'яком, а довжина ділянки з поглибленнями на внутрішній поверхні корпусу перевищує довжину ділянки з поглибленнями на зовнішній поверхні наконечника.

Посилання на патент:

Пат. 66172U Україна, МПК B 29 C 45/46. Литтєва машина / Сівецький В. І., Рябінін Д. Д., Сідоров Д. Е., Сокольський О. Л., Івіцький І. І.; заявник та власник Сокольський О. Л. — №u201107092; заявл. 06.06.11; опубл. 26.12.11, Бюл. №24.

Литтєва машина - Завантажити.