kpilogo shields

Литтєва машина, що містить корпус і встановлений в корпусі з можливістю обертання і зворотно-поступального руху черв'як із зворотним клапаном на наконечнику черв'яка, яка відрізняється тим, що з метою підвищення ефективності змішування при пластикації, на внутрішній поверхні корпусу і зовнішній поверхні наконечника черв'яка виконані поглиблення, що утворюють канали для течії полімеру у вигляді зон, що складаються з секцій, в межах яких поглиблення розташовані рядами, причому зони, секції і ряди розділені між собою суцільними ділянками без заглиблень, розташованими вздовж центральної осі черв'яка, канали для течії полімеру утворюють одночасно поглиблення не більш, ніж одного ряду зони і/або секції на внутрішній поверхні корпусу і/або зовнішній поверхні наконечника черв'яка, а поглиблення різних рядів у межах секції зміщені відносно один одного в осьовому напрямку і довжина рядів заглиблень на внутрішній поверхні корпусу більше, ніж довжина рядів заглиблень на зовнішній поверхні наконечника черв'яка.

Посилання на патент:

Пат. 68218U Україна, МПК B 29 C 45/46. Литтєва машина / Сівецький В. І., Рябінін Д. Д., Сідоров Д. Е., Сокольський О. Л., Івіцький І. І.; заявник та власник Сокольський О. Л. — №u201107089; заявл. 06.06.11; опубл. 26.03.12, Бюл. №6.

Литтєва машина - Завантажити.