kpilogo shields

Кільцева екструзійна головка, що містить корпус, матрицю та дорн, встановлений на дорнотримачі, утворюючи канал для протікання розплаву, яка відрізняється тим, що матриця з'єднана з корпусом за допомогою принаймні одного пружного та принаймні одного демпфуючого елементів з можливістю зворотно-поступального руху.

Посилання на патент:

Пат. 82157U Україна, МПК B 29 C 47/14. Головка єкструзійна / Сівецький В. І., Сокольський О. Л., Рослов О. В., Коваленко К. Г., Івіцький І. І.; заявник та власник Сокольський О. Л. — №u201300518; заявл. 15.01.13; опубл. 25.07.13, Бюл. №14.

Головка екструзійна - Завантажити.