kpilogo shields

Кільцева екструзійна головка, що містить корпус, матрицю та дорн, встановлений на дорнотримачі і складається з вхідної та вихідної частин, утворюючи канал для протікання розплаву, яка відрізняється тим, що дорнотримач виконаний з двох частин з можливістю зворотно-поступального руху однієї частини відносно іншої, матриця і вихідна частина дорну закріплені на рухомій частині дорнотримача таким чином, що довжина каналу має можливість змінюватись.

Посилання на патент:

Пат. 82205U Україна, МПК B 29 C 47/14. Головка єкструзійна / Сівецький В. І., Сокольський О. Л., Рослов О. В., Коваленко К. Г., Івіцький І. І.; заявник та власник Сокольський О. Л. — №u201301458; заявл. 07.02.13; опубл. 25.07.13, Бюл. №14.

Головка екструзійна - Завантажити.