kpilogo shields

1. Спосіб безперервного одержання виробу або виробів з термопластичного матеріалу, за яким термопластичний матеріал переробляють на нескінченну заготовку, з якої формують щонайменше один виріб або сукупність виробів з подальшим його або їх охолодженням, який відрізняється тим, що виріб або вироби формують у пристрої гусеничного типу з прямолінійними робочими ділянками гусениць, ланки яких виконують у вигляді сукупності півформ для формування одержуваного виробу.
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що під час формування виробу або виробів гусениці притискають до нескінченної заготовки по довжині прямолінійних робочих ділянок гусениць.
3. Спосіб за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що для формування виробів ланки гусениць споряджають вирубними елементами для відокремлення відформованих виробів від нескінченної заготовки, залишки якої повертають на повторне перероблення.

Посилання на патент:

Пат. 89938U Україна, МПК B 29 C 43/00. Спосіб безперервного одержання виробу або виробів з термопластичного матеріалу / Мікульонок І. О., Сокольський О. Л., Івіцький І. І.; заявник та власник Івіцький І. І. — №u201311825; заявл. 07.10.13; опубл. 12.05.14, Бюл. №9.

Спосіб безперервного одержання виробу або виробів з термопластичного матеріалу - Завантажити.