kpilogo shields

Машина для лиття під тиском, що містить матеріальний циліндр з розташованим у ньому з можливістю обертання пластикаційним шнеком, у порожнині якого розташовано плунжер з можливістю зворотно-поступального руху, а також інжекційний циліндр з нагромаджувальною камерою і випускним соплом, яка відрізняється тим, що плунжер оснащено зворотним клапаном.

Посилання на патент:

Пат. 98878U Україна, МПК B 29 C 45/46. Машина для лиття під тиском / Сівецький В. І., Сокольський О. Л., Мікульонок І. О., Куриленко В. М., Івіцький І. І., Крот А. О.; заявники та власники Сівецький В. І., Сокольський О. Л., Мікульонок І. О., Куриленко В. М., Івіцький І. І., Крот А. О. — №u201412709; заявл. 26.11.14; опубл. 12.05.15, Бюл. №9.

Машина для лиття під тиском - Завантажити.