kpilogo shields

Черв'ячний екструдер, що містить порожнистий корпус із завантажувальним і розвантажувальним отворами, а також розміщений у ньому з можливістю обертання черв'як, оснащений вузлом опорного підшипника й виконаний по довжині із двох секцій, причому секцію черв'яка з боку завантажувального отвору виконано більшого діаметра і з можливістю поздовжнього руху відносно секції черв'яка з боку розвантажувального отвору, який відрізняється тим, що секцію черв'яка з боку завантажувального отвору оснащено незалежним приводом обертання.

Посилання на патент:

Пат. 102098U Україна, МПК B 29 C 45/46. Черв'ячний екструдер / Сівецький В. І., Куриленко В. М., Мікульонок І. О., Івіцький І. І., Сокольський О. Л., Романюк В. В.; заявники та власники Сівецький В. І., Куриленко В. М., Мікульонок І. О., Івіцький І. І., Сокольський О. Л., Романюк В. В. — №u201504891; заявл. 19.05.15; опубл. 12.10.15, Бюл. №19.

Черв'ячний екструдер - Завантажити.