kpilogo shields

1. Черв'як екструдера, що містить вал з послідовно розташованими хвостовиком, робочою зоною з гвинтовою нарізкою, а також наконечником, спорядженим пружним елементом і встановленим з можливістю зворотно-поступального руху в осьовому отворі вала, який відрізняється тим, що наконечник з боку хвостовика вала споряджено штоком з розташованим на його кінці поршнем, при цьому ділянка осьового отвору вала між наконечником і поршнем заповнено в'язкою рідиною, а в осьовому отворі вала на зазначеній ділянці закріплено нерухому дросельну шайбу.
2. Черв'як за п. 1, який відрізняється тим, що пружний елемент встановлено між поршнем та дном осьового отвору вала.
3. Черв'як за п. 1, який відрізняється тим, що пружний елемент встановлено між наконечником і дросельною шайбою.

Посилання на патент:

Пат. 102908U Україна, МПК B 29 C 47/60. Черв'як екструдера / Сокольський О. Л., Мікульонок І. О., Івіцький І. І.; заявник та власник Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". — №u201504969; заявл. 21.05.15; опубл. 25.11.15, Бюл. №22.

Черв'як екструдера - Завантажити.