kpilogo shields

В основу корисної моделі покладено задачу вдосконалити спосіб повторного пуску черв’ячної машини для гумування металокорду, у якому забезпечується раціональний час виходу машини на робочий режим з точки зору його мінімізації за умови забезпечення виходу якісної продукції та працездатності черв’ячної машини.

Посилання на патент:

Пат. 102247 U Україна, МПК B29C 47/60. Спосіб повторного пуску черв’ячної машини для гумування металокорду / Д.С. Маховський, В.В. Миленький, І.О. Мікульонок; заявники і патентовласники – вони же. – № u201503316; заявл. 09.04.2015; опубл. 26.10.2015, Бюл. № 20, 2015. – 4 с.

Спосіб повторного пуску черв’ячної машини для гумування металокорду - Завантажити.