kpilogo shields

В основу корисної моделі покладено задачу вдосконалення кавітаційного змішувача, у якому його нове конструктивне виконання забезпечує безступінчасте регулювання відстані між сусідніми кавітаторами, що унеможливлює потрапляння кожного наступного кавітатора в кавітаційну ка-верну, утворювану попереднім кавітатором, а отже підвищує ефективність оброблення рідкого середовища.

Посилання на патент:

Пат. 99791 U Україна, МПК B01F 3/00. Кавітаційний змішувач / І.О.Мікульонок, Г.Л.Рябцев, Є.Ю.Литвиненко; заявники і патентовласники – вони же. – № u201413909; заявл. 25.12.2014; опубл. 25.06.2015, Бюл. № 12, 2015. – 4 с.

Кавітаційний змішувач - Завантажити.