kpilogo shields

В основу корисної моделі покладено задачу вдосконалення способу виготовлення кабельного виробу, у якому нова реалізація способу забезпечує збільшення площі поверхні контакту шарів комплексного покриття струмопровідної жили, що поліпшує якість кабельного виробу.

Посилання на патент:

Пат. 99369 U Україна, МПК H01B 13/14. Спосіб виготовлення кабельного виробу / І.О. Мікульонок, О.Л. Сокольський, М.А. Романченко, В.В. Соколенко; заявники і патентовласники – вони же. – № u201500688; заявл. 28.01.2015; опубл. 25.05.2015, Бюл. № 10, 2015. – 4 с.

Спосіб виготовлення кабельного виробу - Завантажити.