kpilogo shields

В основу корисної моделі покладено задачу вдосконалити ущільнювальний пристрій шийки ротора змішувача, у якому його нове конструктивне виконання підвищує зчеплення обох антифрикційних набивок з ротором та грудбуксою відповідно, а отже гарантує проковзування одна по одній саме основної та додаткової антифрикційних набивок, що підвищує ефективність ущільнювального пристрою.

Посилання на патент:

Пат. 98469 U Україна, МПК B29B 7/22. Ущільнювальний пристрій шийки ротора змішувача / І.О. Мікульонок, А.В. Бутенко. Соколенко; заявники і патентовласники – вони же. – № u201412799; заявл. 28.11.2014; опубл. 27.04.2015, Бюл. № 8, 2015. – 5 с.

Ущільнювальний пристрій шийки ротора змішувача - Завантажити.