kpilogo shields

В основу корисної моделі покладено задачу вдосконалити екструзійну головку для нанесення полімерного покриття на осердя, у якій її нове конструктивне виконання підвищує зносостійкість дорна, а також технологічність його виготовлення.

Посилання на патент:

Пат. 97381 U Україна, МПК B29C 47/02. Екструзійна головка для нанесення полімерного покриття на осердя / Мікульонок І.О., Сокольський О.Л., Соколенко В.В; заявники і патентовласники – вони же. – № u201410969; заявл. 10.03.2015; опубл. 10.03.2015, Бюл. № 5, 2015. – 4 с.

Екструзійна головка для нанесення полімерного покриття на осердя - Завантажити.