kpilogo shields

В основу корисної моделі покладено задачу вдосконалення ножа для поздовжнього розрізання рулонного матеріалу на валку валкової машини, у якому його нове конструктивне виконання забезпечує теплоізолювання леза, а отже істотно сповільнює його охолодження під час роботи ножа і таким чином знижує зусилля різання й забезпечує високу якість різу рулонного матеріалу.

Посилання на патент:

Пат. 94733 U Україна, МПК B29B 7/58. Ніж для поздовжнього розрізання рулонного матеріалу на валку валкової машини / Мікульонок І.О., Шевченко В.С.; заявники і патентовласники – вони же. – № u201406960; заявл. 20.06.2014; опубл. 25.11.2014, Бюл. № 22, 2014. – 4 с.

Ніж для поздовжнього розрізання рулонного матеріалу на валку валкової машини - Завантажити.