kpilogo shields

В основу корисної моделі покладено задачу вдосконалення вузла упорного гвинта механізму регулювання міжвалкового проміжку валкової машини, у якому його нове конструктивне виконання забезпечує зниження крутного моменту на упорному гвинті під час розсунення валків внаслідок реалізації між п’ятою й кришкою корпуса валкового підшипника тертя кочення.

Посилання на патент:

Пат. 94732 U Україна, МПК B29B 7/58. Вузол упорного гвинта механізму регулювання міжвалкового проміжку валко-вої машини / Мікульонок І.О., Шалькевич О.О.; заявники і патентовласники – вони же. – № u201406959; заявл. 20.06.2014; опубл. 25.11.2014, Бюл. № 22, 2014. – 4 с.

Вузол упорного гвинта механізму регулювання міжвалкового проміжку валкової машини - Завантажити.