kpilogo shields

В основу корисної моделі покладено задачу вдосконалити ущільнювальний пристрій шийки ротора змішувача пластмас і гумових сумішей, у якому нове виконання його ущільнювальних кілець підвищує гідравлічний опір утворюваного ними лабіринтного ущільнення (за рахунок примусового повертання приготовлюваної суміші в змішувальну камеру), що підвищує надійність ущільнювального пристрою в цілому.

Посилання на патент:

Пат. 94130 U Україна, МПК B29B 7/22. Ущільнювальний пристрій шийки ротора змішувача пластмас і гумових сумі-шей / Мікульонок І.О., Бутенко А.В.; заявники і патентовласники – вони же. – № u201406216; заявл. 05.06.2014; опубл. 27.10.2014, Бюл. № 20, 2014. – 5 .

Ущільнювальний пристрій шийки ротора змішувача пластмас і гумових сумішей - Завантажити.