kpilogo shields

В основу корисної моделі покладено задачу вдосконалити екструзійну гранулювальну головку для термопластів, у якій її нове конструктивне виконання забезпечує спрощення конструкції та експлуатації головки, а також стабільну течію розплаву термопласти у втулках, а отже і високу якість екструдату.

Посилання на патент:

Пат. 93664 U Україна, МПК B29C 47/20. Екструзійна гранулювальна головка для термопластів / Мі-кульонок І.О., Мойсеєв А.О.; заявники і патентовласники – вони же. – № u201404929; заявл. 08.05.2014; опубл. 10.10.2014, Бюл. № 19, 2014. – 4 с.

Екструзійна гранулювальна головка для термопластів - Завантажити.