kpilogo shields

В основу корисної моделі покладено задачу вдосконалення міжкамерної решітки трубного млина, у якому нове конструктивне виконання решітки забезпечує під час роботи млина її безперервну вібрацію і струс, що сприяє самоочищенню решітки від подрібнюваного матеріалу, а отже підвищує надійність роботи млина в цілому.

Посилання на патент:

Пат. 91514 U Україна, МПК B02C 17/18. Міжкамерна решітка трубного млина / Мікульонок І.О., Олейниченко Т.В., Тихонов С.М.; заявники і патентовласники – вони же. – № u201400394; заявл. 17.01.2014; опубл. 25.09.2014, Бюл. № 18, 2014. – 5 с.

Міжкамерна решітка трубного млина - Завантажити.