kpilogo shields

В основу корисної моделі покладено задачу вдосконалити захисний кожух вібраційного вала колосникового грохота, у якому нове виконання кожуха забезпечує його швидкий монтаж і демонтаж, що істотно спрощує огляд та обслуговування вібраційного вала або його підшипників.

Посилання на патент:

Пат. 90811 U Україна, МПК B07B 1/28. Захисний кожух вібраційного вала колосникового грохота / Мікульонок І.О., Тихонов С.М.; заявники і патентовласники – вони же. – № u201400284; заявл. 14.01.2014; опубл. 10.06.2014, Бюл. № 11, 2014. – 4 с.

Захисний кожух вібраційного вала колосникового грохота - Завантажити.