kpilogo shields

Візирна труба для пірометрії, що виконана у вигляді порожнього циліндра з вуглецевого матеріалу, яка відрізняється тим, що вона з боку встановлення пірометра має кришку з отвором, яка утримує жаростійке скло, а з протилежного боку - глухе дно, виконане з вуглецевого матеріалу.

Посилання на патент:

Пат. 2781 U Україна, МПК7 G01K 11/12. Візирна труба для пірометрії / Є. М. Панов, М. В. Коржик, І. Л. Шилович, С. В. Лелека ; заявник та патентовласник Нац. техніч. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». — № 20031110174 ; заявл. 11.11.2003 ; опубл. 16.08.2004, Бюл. № 8. — 2 с.

Візирна труба для пірометрії - Завантажити.