kpilogo shields

Пристрій сигналізації певного рівня температури в печі графітації належить до пристроїв автоматизації виробничих процесів і може бути використаний у виробництві графітових виробів з вуглецевих матеріалів. Пристрій містить вібродатчик, аналізатор амплітуди та механічний перетворювач, який під'єднаний входом до виходу плавкого датчика температури та сполучений виходом із входом вібродатчика, який виходом під'єднаний до входу аналізатора амплітуди, з'єднаного виходом з входом сигналізатора. Винахід забезпечує передачу сигналу від плавкого датчика до сигналізатора у складному середовищі, що дозволяє використовувати пристрій в печах графітації.

Посилання на патент:

Пат. 67404 С2 Україна, МПК7 G05D 23/275, G08B 1/00. Пристрій для сигналізації певного рівня температури в печах графітації / Є. М. Панов, М. В. Коржик, І. Л. Шилович, С. В. Лелека, О. Ю. Уразліна, О. А. Сасін; заявник та патентовласник ВАТ „Укрграфіт”. — № 2003098488 ; заявл. 15.09.2003 ; опубл. 15.06.2005, Бюл. № 9. — 2 с.

Пристрій для сигналізації певного рівня температури в печах графітації - Завантажити.