kpilogo shields

Спосіб визначення середньої температури заготовок в печі графітації, при якому до початку графітації визначають розміри керна і теплофізичні властивості заготовок, а під час графітації вимірюють кількість підведеної електроенергії. Додатково для будь-якого моменту часу графітації визначають безрозмірну температуру заготовок, а по її величині розраховують середню температуру заготовок.

Посилання на патент:

Пат. 23422 U Україна, МПК7 C01B 31/04, G01K 3/00. Спосіб визначення середньої температури заготовок в печі графітації / Є. М. Панов, С. В. Кутузов, О. Ю. Уразлина, С. В. Лелека, І. Л. Шилович, М. Ф. Боженко, М. В. Коржик; заявник та патентовласник ПАТ «Укрграфіт». — № u200613780 ; заявл. 25.12.2006 ; опубл. 25.05.2007, Бюл. №  7. — 3 с.

Спосіб визначення середньої температури заготовок в печі графітації - Завантажити.