kpilogo shields

Спосіб визначення температури заготовок у високотемпературних печах включає вимір температури по поздовжній осі графітового тепловоду циліндричної форми з осьовим каналом, встановленого таким чином, щоб один кінець контактував із заготовкою, а другий був спрямований до стінки печі. Вимір температури виконують одночасно щонайменше в трьох проміжних точках поздовжньої осі тепловоду.

Посилання на патент:

Пат. 25052 U Україна, МПК7 G01K 3/00, СО1В 31/04. Спосіб визначення температури заготовок у високотемпературних печах / Є. М. Панов, С. В. Кутузов, В. В. Деркач, В. І. Кваша, І. Л. Шилович, А. Я. Карвацький ; заявник і патентовласник ВАТ «Укрграфіт». — № u200702600 ; заявл. 12.03.2007 ; опубл. 25.07.2007, Бюл. № 11. — 3 с.

Спосіб визначення температури заготовок у високотемпературних печах - Завантажити.