kpilogo shields

Спосіб формування подової секції алюмінієвого електролізера належить до способів формування струмопровідних виробів з вуглецевих матеріалів і може бути використаний при складанні подової секції алюмінієвого електролізера.

Посилання на патент:

Пат. 32994 U Україна, МПК7 H01B 01/04, C22B 21/00. Спосіб формування подової секції алюмінієвого електролізера / Є. М. Панов, І. Л. Шилович, Т. Б. Шилович, М. В. Коржик ; заявник та патентовласник Нац. техніч. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». — № u200800861 ; заявл. 24.01.2008 ; опубл. 10.06.2008, Бюл. № 11. — 2 с.

Спосіб формування подової секції алюмінієвого електролізера - Завантажити.