kpilogo shields

Шафа для електронної апаратури містить корпус із бічними стінками і полицями для розміщення електронних блоків, розташовані всередині полиць теплообмінні блоки охолодження з тепловими трубами чи термосифонами. Теплові труби та термосифони розташовані під деяким кутом до горизонту; при цьому ділянки відведення теплоти від теплових труб чи термосифонів розташовані вище, ніж ділянки підведення теплоти; для евакуації некорисної теплоти шафа оснащена бічними кришками зі шлангами і штуцерами для подачі і відведення холодоагента, а конденсаційні ділянки кожного блока теплових труб додатково оснащені кожухами зі штуцерами для подачі й відведення холодоагента; при цьому теплообмінні блоки виконані знімними, кожухи кожного блока теплових труб і штуцери кожної бічної кришки послідовно з'єднані за допомогою шлангів, а евакуація теплоти здійснюється охолоджуючим повітрям або водою

Посилання на патент:

Пат. 52252 U Україна, МПК(2009) F25B 23/00. Шафа-стійка для розміщення і охолодження електронної апаратури / А. А. Шаповал, Є. М. Панов, І. В. Шаповал, А. С. Гаврилін ; заявник і патентовласник Нац. техніч. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». — № u200913457; заявл. 23.12.2009; опубл. 25.08.2010, Бюл. № 16. — 3 с.

Шафа-стійка для розміщення і охолодження електронної апаратури - Завантажити.