kpilogo shields

Спосіб випалювання вуглецевих виробів в багатокамерній кільцевій печі, при якому вуглецеві вироби завантажують у камеру печі, простір між виробами заповнюють засипкою, на камеру встановлюють знімне склепіння із закріпленим під ним датчиком температури та здійснюють випалювання, керуючись розробленим графіком зміни температури під склепінням.

Посилання на патент:

Пат. 69350 U Україна, МПК(2012.01) F27B 5/00, C01B 31/00. Спосіб випалювання вуглецевих виробів в багатокамерній кільцевій печі / Є. М. Панов, С. В. Лелека, А. Я. Карвацький, М. В. Коржик, І. В. Пулінець, Т. В. Лазарєв ; заявник і патентовласник автори. — № u201112234 ; заявл. 19.10.2011 ; опубл. 25.04.2012, Бюл. № 8. — 6 с.

Спосіб випалювання вуглецевих виробів в багатокамерній кільцевій печі - Завантажити.