kpilogo shields

Кожухотрубний теплообмінник містить розміщені всередині кожуха колектори входу-виходу середовища трубного простору, обмежені трубними дошками, в яких закріплено з зазором відносно кожуха теплообмінний пучок у вигляді трубок Фільда та колектори входу-виходу середовища міжтрубного простору, де колектор виходу середовища міжтрубного простору виконаний у вигляді зливної вертикальної циліндричної труби. Крім того, кожух виконаний двостінним і обмежений верхньою та нижньою трубними дошками, а в його міжстінковому просторі розміщені трубки, закріплені в нижній трубній дошці.

Посилання на патент:

Пат. 42584 U Україна, МПК7 (2009) F28D 7/00. Кожухотрубний теплообмінник / Т.В.Чирка, Г.М. Васильченко, Н.В. Глущик ; заявник і патентовласник Нац. техніч. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». — № u 2009 01599; заявл. 24.02.2009; опубл. 10.07.2009, Бюл. №13. — 3 с.

Кожухотрубний теплообмінник - Завантажити.