kpilogo shields

Досліджено вплив геометричних параметрів типових каналів обладнання для перероблення полімерів і матеріалів з їх застосуванням на величину пристінних ефектів, а також вплив цих ефектів на перепад тиску вздовж каналів. Досліджено діапазон геометричних розмірів каналів, за яких доцільно застосовувати числове моделювання для розрахунку.

Посилання на статтю:

Формування полімерних матеріалів. Дослідження впливу геометричних параметрів каналів обладнання на величину пристінних ефектів / І. І. Івіцький, О. Л. Сокольський, І. О. Мікульонок, В. І. Сівецький. // Хімічна промисловість України. – 2015. – №4. – С. 41–44.

Дослідження впливу геометричних параметрів каналів обладнання на величину пристінних ефектів - Завантажити.