kpilogo shields

Досліджено динаміку газовиділення при термообробці виробів електродної промисловості. Адаптовано та максимально наближено до умов випалу в промислових випалювальних печах відому методику дослідження пеку та пеко-коксових композицій. Визначено температурний інтервал утворення напівкоксу в зразках промислових електродних виробів. Запропоновано методику та результати дослідження використовувати при складанні регламенту випалу електродних виробів.
Ключові слова: електрод, напівкокс, вугільний пек, випал, динаміка газовиділення.

Посилання на статтю:

Газовыделение образцов электродной массы при термообработке/Панов Е.Н., Шилович Т.Б., Лелека С.В., Шилович Я.И.//Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Хімічна інженерія, екологія та ресурсоенергозбереження».-2011.- №1(7). -С.62-64.

Газовыделение образцов электродной массы при термообработке - Завантажити.