kpilogo shields

Розглянута технологія виробництва залізобетонних конструкцій. Експериментально отримано температурне поле на етапі термічної обробки залізобетонної плити. Запропоновано техничне рішення для теплового захисту камери теплової обробки.

Посилання на статтю:

Теплові характеристики виробництва залізобетонних виробів на ВАТ «Зоря Поділля»/ Шилович Т.Б., //Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Хімічна інженерія, екологія та ресурсоенергозбереження».-2012.- №2(10). - С.27-30.

Теплові характеристики виробництва залізобетонних виробів на ВАТ «Зоря Поділля» - Завантажити.